Rizikos valdymas

Planingas ir teigiamas požiūris į galimą riziką padeda lengviau ją įveikti.

risk management

Rizikos valdymas yra galimos rizikos prognozavimas ir jos įvertinimas bei reikiamų procedūrų nustatymas. Rizikos sušvelninimui taip pat reikalingi tinkami ištekliai ir nuolatinis mokymasis. Patirtis rodo, kad visos komandos nariams įsitraukus į potencialių rizikų identifikavimą ir įvertinimą projekto lygmeniu, situaciją suvaldyti tampa lengviau, o baimių – mažiau.

Pasinaudokite komandos formavimo žaidimais, imituojančiais situacijas, kuriose potenciali rizika gali sustiprinti jų komandų suvokimą apie riziką ir skatinti jų novatorišką požiūrį į jos valdymą. Nekonfliktiškoje ir neįtemptoje mokymosi aplinkoje asmenys gali pagerinti aiškios komunikacijos bei strategijų pritaikymo įgūdžius, išmokit susidurti akis į akį su rizika, o ne bėgti.

Peržiūrėkite susijusias populiarias programas.
Reikia pagalbos išsirenkant? Ieškote kažko kito?

Susisiekite

Susijusios klientų istorijos