Įmonių socialinė atsakomybė

Prisiimkite atsakomybę už savo daromą poveikį aplinkai, didinkite sąmoningumą ir demonstruokite savo verslo vertybes.

Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) – tai organizacijos iniciatyvos vertinti ir prisiimti atsakomybę už įmonės poveikį aplinkai ir socialinei gerovei. „Catalyst“ komandos formavimo produktai yra skirti padėti įmonėms, kurios prisiima atsakomybę už savo veiklą, skatina teigiamą poveikį aplinkai ir prisideda prie socialinės gerovės kūrimo.

„Catalyst Global“ partnerystė su pasauline dovanojimo iniciatyva „Buy1GIVE1“ („B1G1“) leidžia mums realiai įnešti pokyčių žmonėms, kurių niekada galime nesusitikti. „B1G1“ yra socialinė įmonė ir ne pelno siekianti organizacija, kurios užduotis - sukurti pasaulį, kuriame žmonės dalintųsi vieni su kitais. Kiekvieną kartą bet kurioje pasaulio vietoje kas nors dalyvauja „Catalyst Global“ programoje su vienu iš savo tinklo partnerių. „Catalyst Global“ jiems pateikia vieną iš „B1G1“ specialiai atrinktų didelės įtakos projektų. Viskas tuo neužsibaigia, nes tinklo partneriai, kurie yra „B1G1“ nariai, kiekvieną kartą dovanoja dalyvaudami dalijimąsi su kitais skatinančiose programose!

Mes labai rekomenduojame susipažinti su „B1G1“. Skirtingai nuo įprastų dovanojimo modelių, „B1G1“ padeda mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms pasiekti didesnį socialinę poveikį, į kasdienes verslo operacijas įtraukiant su dovanojimu susijusias veiklas. Taip sukuriamos unikalios dovanojimo istorijos. Kiekvienas verslo sandoris (ir, be abejonės, jūsų kasdienė veikla), net ir 1 cento vertės, gali turėti įtakos gyvenimams. Mums, dirbantiems „Catalyst“, tai sukuria „teigiamą ciklą“: puikus žaidimo projektas, didelis poveikis visiems dalyviams ir jų įmonėms, puikių darbų įgyvendinimas kartu su jumis.

Daugumą „Catalyst“ komandos formavimo programų galima pritaikyti darbui su jūsų mėgstamiausiais labdaros, socialiniais ar aplinkosaugos projektais ir (arba) nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), kad galėtumėte aktyviai įsitraukti į tolesnius socialinius ir kitus veiksmus, kurie skatina teigiamą poveikį aplinkai.

Peržiūrėkite susijusias populiarias programas.
Reikia pagalbos išsirenkant? Ieškote kažko kito?

Susisiekite

Susijusios klientų istorijos