Konfliktų valdymas

Sveiki konfliktai - kelias į naujovių kultūrą. Aiškumas ir taisyklės padeda pasiekti teigiamų rezultatų.

conflict management

Konfliktų valdymas – tai balansavimo procesas: neigiamų konflikto padarinių mažinimas, siekiant konflikto metu galimų pasiekti teigiamų aspektų. Konfliktus nugestinti, be abejo, gelbsti aiškių, suprantamų ir visiems priimtinų taisyklių nustatymas. Tokios taisyklės – tai pagrindas, ant kurio laikosi komandos nariai, būdami stresinėje situacijoje.

Teigiama, jog efektyvi komanda susidaro iš įvairius darbo stilius turinčių asmenų. Tai natūraliai sukuria skirtingas nuomones ir skatina konfliktus. Tačiau minėtųjų taisyklių vieningas priėmimas ir laikymasis, konfliktus paverčia mokymosi aplinka. O tai veda link pozityvių rezultatų – naujų idėjų, inovacijų kūrimo, reikiamų pokyčių.

Deja, nėra jokios visuotinai priimtos taisyklių knygos. Žmonės kartais tildomi, jų idėjos atmetamos net neišklausius, bendraujama įžeidžiančiai, grėsmingu tonu. Paprastai tokioje aplinkoje formuojasi atskiros grupės ir įsigali stagnacija.

Komandos formavimui skirti patirtinio mokymosi žaidimai imituoja kenksmingo konflikto aplinką. Toks rimtų situacijų „sužaidybinimas“ suteikia saugią aplinką įsitraukimo į veiklą ir konfliktų valdymo analizavimui. Gerai suplanuoti ir įgyvendinti žaidimai padeda suprasti konflikto vertę, o įžvalgiems įmonių vadovams suteikia galimybę apsvarstyti kenksmingų konfliktų ar konfliktų nebuvimo priežastis, ir iš naujo įvertinti įmonės kultūrą.

Peržiūrėkite susijusias populiarias programas.
Reikia pagalbos išsirenkant? Ieškote kažko kito?

Susisiekite

Susijusios klientų istorijos