Design Thinking

"​Design Thinking" yra dažnai kartojamas procesas, kurio metu siekiame ginčyti pirmines prielaidas, kad identifikuotume alternatyvias strategijas, kurios iš karto gali būti nepastebėtos.

Design Thinking

"Design Thinking" yra dažnai kartojamas procesas, kurio metu mes siekiame suprasti vartotoją, ginčyti prielaidas ir performuoti problemas, kad galėtume identifikuoti alternatyvias strategijas bei sprendimų būdus, kurie iš pirmo mūsų požiūrio galimai nebuvo pastebėti. Taip pat, "Design Thinking" suteikia sprendimais grįstą metodą spręsti problemoms. Tai yra ne tik būdas mąstyti ir dirbti, bet ir kolekcija praktinių metodų.

"Design Thinking" apsvarsto gilų susidomėjimą vystymu žmonių, kuriems mes kuriame produktus ar paslaugas, supratimą. Šis metodas padeda mums stebėti ir vystyti tikslinio vartotojo empatiją. "Design Thinking" padeda mums problemos tyrimo procese, o taip pat, tiriant prielaidas ir implikacijas. "Design Thinking" yra labai naudingas įrankis, kuris leidžia susidoroti su blogai iškeltomis arba nežinomomis problemomis, persvarstant jas į žmones orientuotais būdais, generuojant kuo daugiau idėjų, pasitelkiant "minčių lietaus" sesijas bei pritaikant praktinį prototipų formavimą ir išbandymą. "Design Thinking" taip pat susideda iš nuolatinio eksperimentavimo: eskizų bei prototipų formavimo, testavimo ir idėjų bei konceptų bandymų.

Resursais Remtas Požiūris

"Design Thinking" metodas dažnai remiasi procesu, vadinamu Resursais Remtas Požiūris (angl. Resource-Based View (RBV)). Tai yra bandymas pasiekti konkurencingus privalumus, žiūrint į kompanijos vidų, kad būtų išsiaiškinti konkurencijos privalumų šaltiniai, vietoj to, kad to ieškotume konkurencinėje aplinkoje. Jei šaltinis parodo VRIO (Vertė, Retumas, Imitacija, Organizacija) požymius, tuomet šaltinis gali būti panaudojamas organizacijoje, siekiant konkurencinių pranašumų. VRIO požymiai yra laisvai apibūdinami, kaip: vertė, retumas, imitavimo kaina.

Inovatyvaus Mąstymo rolė "Design Thinking" Metodikoje

Norint pasinaudoti VRIO šaltiniais, arba "vertingais resursais", organizacijai reikia inovacijų. Inovatyvaus mąstymo pasitelkimas, siekiant vystyti unikalius arba išsisikiriančius iš kitų produktus ar paslaugas, įgalina sutelkti šaltinius, gauti geresnius rezultatus bei konkurencinius pranašumus.

Kukli inovacija yra inovacija, sudaroma iš paprastų dalykų, paverčianti kažką, kas turėjo mažą vertę, kuo nors, kas yra labai vertinga. Kai prekės nėra pakankamai geros, žmonės būna priversti apsieiti be jų, atrasti savo labiausiai užmirštamą natūralų šaltinį - žmogišką išradingumą bei juo pasinaudoti, sprendžiant problemas. Kukli inovacija gali būti žemo technologinio lygio, tačiau galima pasitelkti aukštas technologijas, kad aptarnavimo paslaugos būtų lengviau prieinamos didesniam klientų ratui.

Šio proceso metu, nusistatymas turi būti prisitaikantis bei judrus (angl. Agile). Judrumo metodologija, arba "Agile", yra procesas, kuris padeda komandoms užtikrinti greitą ir nenuspėjamą atsaką į atsiliepimus, kurių jos sulaukia savo projekte. Tai sukuria galimybes įvertinti projekto kryptį dar vystymo stadijoje.

Pasitelkiant "Design Thinking", jūsų kūrybinis procesas ir inovatyvumas niekada nebus baigtiniai. Jums reikia nuolat keisti savo produktą bei idėjas, besikeičiant rinkai. O kadangi rinka nuolat keičiasi, galutinio produkto būti tiesiog negali.


Peržiūrėkite susijusias populiarias programas.
Reikia pagalbos išsirenkant? Ieškote kažko kito?

Susisiekite

Susijusios klientų istorijos