BNZ vertina našumą Situacijų Kambaryje

Paskelbta 2019-06-01

Tikslai

Naujosios Zelandijos Bankas ieškojo verslo simuliacijos, kurią galėtų įtraukti į naują vertinimo centrą, kaip dalį savo vidinio priėmimo procesų. Naujosios Zelandijos Bankas yra vienas iš Naujosios Zelandijos lyderiaujančių bankinių institucijų nuo savo pradžios, 1861 m. Vertinimo centras yra sukurtas įvertinti tikslinius kandidatus pasitelkiant tokius komponentus, kaip individualūs interviu, grupinės prezentacijos ir komandinė aplinka. Programa turėjo suteikti vertintojams galimybę stebėti dalyvius ir suteikti jiems progą diskusijoms, savęs vertinimui bei atsiliepimams.

Sprendimas

Tądien patyriminiame mokymosi pratime "The Situation Room", per du, atskirai rengiamus posėdžius, dalyvavo 24 delegatai. "Situacijų Kambarys", sukurtas Catalyst Global Naujosios Zelandijos partnerių "Team Up Events", yra vienas iš naujausių pažangiųjų verslo renginių. Pagal vis globaliai kylančias naujas situacijas, komandos susiduria su iššūkiais įvertinti ir reaguoti į realiu laiku vykstančius video medžiagos pasikeitimus ir pateikti tikslią informaciją apie: Kas, Kur, Kada ir Kieno buvo atlikta, pagal nelegalių mainų scenarijų.

Situacijų Kambarys buvo suprojektuotas taip, kad simuliuotų ir iššauktų tokį mąstymą, kuris realybėje vyksta, kai sprendimo priėmimui laikas yra ribotas bei yra juntamas spaudimas iš aplinkos. Pagrindiniai mokymosi tikslai yra tokie:

  • Tarpfunkcinė Komunikacija: Patobulėti virš individualios rolės bei lygio, kad susivienytumėte vardan bedro tikslo ir pasiektumėte sėkmę, remdamiesi aiškia, glausta ir koordinuota komunikacija.
  • Agile (judrus) Mąstymas: Paskatinti ir padidinti greitį bei lankstumą ne tik tam, kad identifikuotumėte ir prisitaikytumėte prie efektyvesnių darbo būdų, bet ir suprastumėte, kad "šiandieninis" kelias gali būti visiškai kitoks, nei "rytojaus".
  • Situacinė Lyderystė: Identifikuokite reikiamą lyderystės stilių esamos grupės ir aplinkos kontekste, kuris realiausiai atneštų norimus tikslus ir įgyvendintų dabartines užduotis.

Suskaičiavus paskutines, užduočiai atlikti skirtas sekundes, dalyviams buvo papasakota apie komandinį įvertinimą, siekiant atspindėti jų pasirodymą. Po to, visa grupė buvo pakviesta padiskutuoti apie tai, kas buvo išmokta iš šios patirties.

Rezultatas

Situacijų Kambarys suteikė vertingą progą BNZ vertintojams stebėti tiek asmeninius, tiek komandinius dalyvių bruožus; bei, žinoma, žaidimo forma atliktus pasirodymus. Buvo pabrėžti dažniausiai pasitaikę dalyvių diskusijos elementai, kurie atspindėjo poreikį koordinuotam požiūriui, vardan įvairių, renginyje kylančių situacijų suvaldymo. Dalyviai suprato, kad informacijos, kurią kiekviena komanda turėjo suspėti suvokti, buvo labai daug. Jie taip pat pastebėjo, kad tam, jog įvertintų kintančios situacijos formatą, laikas buvo labai ribotas. Norint, kad komanda sėkmingai išbalansuotų greitį ir tikslumą, jie turėjo pasiskirstyti rolėmis bei užduotimis labai greitai bei našiai. Pati programa buvo super sėkminga tiek vertintojams, tiek dalyviams.
Visos klientų istorijos