Misija, vizija, vertybės

Gerai suprojektuotos komandos formavimo programos yra idealus būdas įmonės misijai, vizijai ir vertybėms aptarti ir įtvirtinti, taip pat padėti prisitaikyti prie pokyčių.

Misija, vizija, vertybės – strateginis kiekvienos organizacijos pagrindas. Misija yra teiginys, apibrėžiantis organizacijos tikslus, komunikuojantis verslo naudą darbuotojams, klientams ir kitoms suinteresuotoms šalims. Vizijos teiginys atskleidžia organizacijos troškimus, nustato kryptį, išsako problemas, kurias verslas siekia išspręsti. Vertybės – esminiai organizacijos veikimo principai, sąrašas įsitikinimų, kuriais vadovaujantis elgiamasi, dažnai susijusių su etikos kodeksu.

Norint sukurti efektyvų įmonės vertybes nurodantį teiginį, būtina įtraukti darbuotojus. O siekiant vertybes paskleisti ir puoselėti, svarbus teisingas lyderio elgesys. Komandos formavimo veiklos yra idealus būdas įmonės vertybėms nustatyti, išnagrinėti, aptarti ar iškomunikuoti. Jos taip pat padeda įsilieti į dabartinę įmonės kultūrą ar prisitaikyti prie kultūrinių, vertybinių pokyčių.

Peržiūrėkite susijusias populiarias programas.
Reikia pagalbos išsirenkant? Ieškote kažko kito?

Susisiekite

Susijusios klientų istorijos