Esther Daniel

Esther Daniel

„Catalyst Global“ partnerių įtraukimo strategijų vadovė

Esther Daniel on Linked In

Organizacinio veiksmingumo užtikrinimas per tinklo partnerių įtraukimo strategijas.

Atsakinga už tai, kad toliau vystytų ir įgyvendintų novatoriškus metodus, kuriais siekiama įtraukti „Catalyst Global“ partnerius visame pasaulyje. Taip siekiama užtikrinti organizacinį veiksmingumą ir sustiprinti „Catalyst Global“, kaip pasaulinio įmonių komandų formavimo lyderio, poziciją. Ryšių palaikymas su „Catalyst Global“ direktoriais ir tinklo partneriais siekiant parengti įmonės strateginį rinkodaros planą. Strateginio rinkodaros plano įgyvendinimas visoje „Catalyst Global“ grupėje, kurioje šiuo metu yra 46 partneriai iš viso pasaulio, siekiant užtikrinti „Catalyst Global“ prekės ženklo ir nuomonės vientisumą visose „Catalyst Global“ partnerių įmonėse.

Veiksmingų ir atvirų bendravimo kanalų kūrimas, siekiant padėti esamiems partneriams ir toliau plėtoti „Catalyst Global“ tinklą. Žiniatinklio sistemų ir tinklų palaikymas siekiant užtikrinti, kad informacija būtų dalijamasi visame „Catalyst Global“ tinkle. Aktyvus ir nuolatinis sistemos rizikų ir galimybių nustatymas, bei tų problemų sprendimui skirtų strategijų kūrimas ir įgyvendinimas.

Articles by this Author