Veiksminga Socialinė Atsakomybė

Būdami Catalyst Global tinklo dalimi bei nuolatiniais socialinės atsakomybės iniciatyvos B1G1 partneriais, turime galimybę padėti savo klientams padaryti poveikį savo aplinkoje. Už kiekvieną Catalyst Lietuva komandos ugdymo programų dalyvį mes skiriame dalį pajamų šiai pelno nesiekiančiai organizacijai B1G1.

JT Darnaus Vystymosi Tikslai

2030 Darnaus Vystymosi Darbotvarkė, Jungtinių Tautų šalyse - narėse adaptuota 2015 metais, sudaro bendrą taikos ir klestėjimo vaizdą žmonėms ir mūsų planetai, tiek dabar, tiek ir žvelgiant į ateitį.

Šioje darbotvarkėje yra numatyta 17 Darnaus Vystymosi Tikslų (angl. SDGs), kurie visoms šalims, tiek išsivysčiusioms, tiek besivystančioms, globalioje parnerystėje yra skubus pagalbos šauksmas. Jie skelbia, kad skurdo bei nepritekliaus pašalinimas turi eiti išvien su strategijomis, gerinančiomis sveikatingumą ir edukaciją, nelygybės mažinimą ir ekonomikos augimo skatinimą, o taip pat - kovą su klimato kaita bei darbą, vardan mūsų vandenynų ir miškų išsaugojimo.

Mūsų Indėlis į Darnaus Vystymosi Tikslus

Catalyst misija yra daryti pozityvų poveikį verslams per komandų sudarymą. Mes apie tai galvojame "vienu žingsniu į priekį". Kiekvieną kartą, kai kas nors dlayvauja Catalyst programoje, mes aukojame vienam iš B1G1 specialiai atrinktų aukšto poveikio projektų.

B1G1 susieja kiekvieną aukojimą ir padarytą poveikį su Jungtinių Tautų Darnaus Vystymosi Tikslaus. Taigi, darydami poveikį, mes tiesiogiai prisidedame prie 17 Darnaus Vystymosi Tikslų, padedančių šalinti skurdą, kovoti su nelygybe ir neteisybe bei kovoje su klimato kaita iki 2030 metų.

giving with B1G1

Verslai yra pagrindinė šių dienų pasaulio jėga kovoje už gėrį

Būti B1G1 dalimi reiškia, kad mes esame judėjimo dalis, kur verslai ateina kartu pakeisti pasaulio. Turint galvoje, kad mūsų aukojimas yra susietas su Darnaus Vystymosi Tikslais, tai mums suteikia prasmingą kelią sekti savo indėlį į Darnaus Vystymosi Tikslus. Mes naudojame tai, kaip priežastis, skatinančias mus ir įkvepiančias pozityviai auginti savo verslą.

access to clean water

B1G1 - Unikalus Aukojimo Modelis

Labai rekomenduojame susipažinti su „B1G1“. Skirtingai nei įprasti labdaros projektai, „B1G1“ padeda mažoms ir vidutinėms įmonėms pasiekti didesnį socialinį poveikį, į savo kasdienes verslo operacijas įtraukiant aukojimo iniciatyvas. Kuriamos unikalios istorijos. Kiekvienas verslo sandoris, net ir vieno cento vertės, gali turėti didelį poveikį visuomenei.

UN Sustainable Development Goals

Doras Ciklas

Kai kas kartą bet kurioje pasaulio vietoje kas nors dalyvauja Catalyst Global“ programoje kartu su vienu iš tinklo partnerių, „Catalyst Global“ aukoja vienam iš specialiai atrinktų ir didelį poveikį turinčių „B1G1“ projektų. Tačiau viskas tuo nesibaigia, nes „B1G1“ nariais esantys tinklo partneriai kiekvieną kartą aukoja dalyvaudami labdaringose programose!


Mūsų Indėlis į Darnaus Vystymosi Tikslus

B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG