Kūrybinis mąstymas

Naujų sąsajų, keičiančių mūsų santykius su pasauliu, kūrimas ir realizavimas.

creative thinking

Kūrybiškumas apibrėžiamas kaip kažko naujo sukūrimas. Kita vertus, kūrybinis mąstymas yra kognityvinis procesas arba idėjų, kurios keičia mūsų santykius su pasauliu, kūrimas. Kūrybinė mintis dažnai negimsta iš nieko, o tėra naujos jungties tarp jau egzistuojančių koncepcijų atradimas.

Struktūrinėje verslo aplinkoje, kuri yra orientuota į užduotis, dažnai bijoma ir vengiama rizikos prisiėmimo, impulsyvumo ir savarankiškumo, dėl to slopinamas kūrybinis mąstymas. Galimybę suteikiančios ir spontaniškumą bei improvizaciją skatinančios aplinkos puoselėjimas yra būtinybė kūrybiškam mąstymui skleistis. Be to, procesai, kurie leidžia vertinti, diegti naujoves ir realizuoti kūrybines idėjas praktikoje, yra svarbūs siekiant skatinti tvarią kūrybinę aplinką, kurioje propaguojamos veiksmingos idėjos.

Norint išvengti chaoso, kūrybinis mąstymas turi būti subalansuotas taip, kad pavyktų išlaikyti esamą žinomą procesą ir struktūrą. Todėl, kad kūrybinis mąstymas būtų veiksmingas, jis turi būti grindžiamas bendra vizija.

Komandos formavimo pratimai, kuriems reikalingas kritinis mąstymas ir problemų sprendimas tradicinės darbo vietos ribas peržengiančioje aplinkoje, yra naudingi skatinant kūrybinį mąstymą. Norint, kad komanda sėkmingai įgyvendintų tikslą, pavyzdžiui, sukonstruotų F1 lenktyninį automobilį iš kartono pagal pateiktas struktūrizuotas gaires, komandoms suteikiama erdvė ir visiška laisvė ieškoti naujų idėjų ir spręsti klausimus bei iššūkius, siekiant kuo geresnio tikslų įgyvendinimo.

Peržiūrėkite susijusias populiarias programas.
Reikia pagalbos išsirenkant? Ieškote kažko kito?

Susisiekite

Susijusios klientų istorijos