Grandininė reakcija Create a series of cascading lifesize actions

Apžvalga

 • 2 val. - 8 val.
 • Viduje ir lauke
 • Konkurencinis ir bendradarbiaujantis
 • Mažiausiai: 10
 • Daugiausiai : Neribota

Peržiūrėti nuotraukas

Peržiūrėti video

Pasitelkus kūrybiškumą, vadybinius sugebėjimus, bei komandinį darbą, sukurkite savo komandos, o po to ir visų bendrą, grandininę reakciją! 
chain reaction logo

Programos turinys

Grandininė reakcija yra viena pagrindinių veiklų, skatinanti kolektyvo darnos vystymąsi, reikalaujanti itin profesionalių valdymo įgūdžių, siekiant sukurti, bei palaikyti sudėtingą reakcijų eilę. Šios veiklos finalas paprastai būna itin įdomus, kai visi atskiri kūriniai sujungiami bendram tikslui.

Pasinaudokite šia itin efektyvia priemone ir patobulinkite savo kolektyvo gebėjimą veikti darniai, panaudojant savo valdymo įgūdžius bei skatindami darbuotojų kūrybingumą bei išradingumą.

Grandininė reakcija simuliuoja tikrovėje vykstančius projektus, kai komandos būna suvaržytos laiku ir ištekliais. Remdamiesi savo problemų sprendimų, kūrybingumo bei bendravimo įgūdžiais, komandų nariai privalo visi kartu efektyviai sukurti realią situaciją. Ar ambicija nugalės gebėjimus?

Vienybė per susiskirstymą!

Planavimo etapo metu išbandomi komandos dinamika bei žmogiškieji ištekliai, nes visas projektas turi būti skirstomas į mažesnius segmentus, tokiu būdu paskirstant žmones bei materialius išteklius mažesnėms darbo grupėms. Kūrimo bei testavimo etapai pareikalauja bendradarbiavimo ne tik tarp komandų, bet tarp atskirų techninių įgūdžių bei projekto valdymo strategijų, komandoms atsidūrus ties pagrindiniu iššūkiu – ar kiekvienas atskiras komponentas tinkamai funkcionuos ir ar susijungs su kitu taip, kad sukurtų priežasties-pasekmės serijinę virtinę?

Pirma komanda, baigusi pirmą etapą pradeda savo Grandininę reakciją, kuri „įjungia“ kitos komandos kūrinį ir taip toliau, kol visos komandos susijungia į vieną didžiulę Grandininę reakciją.

Galite savo nuožiūra pridėti taškų išradingiausiai ir tuo pat metu efektyviausiai veikusiai komandai.

 

Mokymosi rezultatai

Chain Reaction is fast becoming the ultimate team building event requiring proficient project management skills to design and build an intricate sequence of reactions. These ultimately lead to an exciting finale where all the creations are joined together to achieve a spectacular common goal.

Use this challenging team building activity to develop excellent teamwork and project management skills while stimulating creativity and innovation.

Chain Reaction emulates a real life project as teams are constrained by limited time and resources. Drawing on their problem solving, creativity and communication skills teams must work together effectively in the design phase to create a realistic scope. Will ambition overtake ability?

Love this event?  Limited on time and space - check out Chain Reaction - Table Top!

Peržiūrėti nuotraukas

Peržiūrėti video

Apžvalga

Esminė nauda

 • Biudžeto kontrolė
 • Socialinė atsakomybė
 • Klientų aptarnavimas
 • Tarpusavio komunikacijos stiprinimas
 • Pagyvina konferenciją
 • Lyderystė
 • Prekės ženklo analizė
 • gera nuotaika ir motyvacija
 • Pokyčių valdymas
 • Praktinė lyderystė
 • Projektų valdymas
 • Rizikos valdymas
 • Skatina kūrybiškumą
 • Komandos įsitraukimas
 • Komandos vieningumas

Siųsti užklausą

Laukai su * yra privalomi