Corporate Responsibility Header Image
Mūsų komandos formavimo produktai yra skirti paskatinti verslo įmonių socialinę atsakomybę, suteikti teigiamą poveikį aplinkai ir prisidėti prie visuomenės gerovės didinimo.

Mes labai gerai suvokiame mūsų produktų, paslaugų ir veiklų poveikį aplinkai bei visuomenei. Mūsų produktai yra sukurti, atsižvelgiant į potencialius socialinius ir gamtosaugos poveikius – transportą, energijos sąnaudas ir atliekas. Siūlydami renginius, mes siekiame minimalizuoti poveikį aplinkai ir dirbti visuomenės labui. Daugiau informacijos rasite mūsų nuostatose.

B1G1 (Buy1GIVE1)

Nuo 2015 metų pabaigos Catalyst Global yra vienas iš iniciatyvos Buy1GIVE1 (B1G1) narių. B1G1 - tai tarptautinė dovanojimo platforma, orientuota į verslo įmones. B1G1 programos rėmuose 100 proc. visų B1G1 narių įnašų patenka tiesiogiai iniciatyvos partneriams – pelno nesiekiančioms organizacijoms. Esminis B1G1 iniciatyvos skiriamasis bruožas yra tas, kad daugiau dėmesio skiriama žmonių gyvenimo kokybės gerinimui, o ne tiesiog paprastam lėšų aukojimui.

Visi Catalyst Global klientai bet kurioje šalyje, kurie dalyvauja vienoje iš mūsų komandinių programų ar verslo simuliacijų, automatiškai prisideda prie paramos davimo, po renginio dalyviams įteikiamas tai patvirtinantis sertifikatas. 

Mums Catalyst tinkle tai savotiškas "vertės ratas" - puikūs verslo žaidimai -> didelė įtaka dalyvių ir įmonių rezultatams -> daromi geri socialiai atsakingi darbai. Ir visa tai darome kartu su savo klientais!

ĮSA komandos formavimo idėjos

Siekiantiems kurti tvarų ir atsakingą verslą norime pateikti idėjas, kaip mūsų komandos formavimo produktai gali būti sėkmingai suderinti su jūsų labdaringa veikla, socialinėmis iniciatyvomis, aplinkosaugos projektais, bendradarbiavimu su NVO (nevyriausybinėmis organizacijomis) bei įgalinti Jus įsitraukti į veiklas, didinančias visuomenės gerovę ir kuriančias teigiamą poveikį aplinkai.

Dėl tolimesnės pagalbos parenkant Jums tinkamiausią ĮSA skirtą programą susisiekite su mumis.

Go Team Go Give CRS Team Building Event

Go Team - Go Give

Apjungiant Go Team lobių medžioklės smagumą ir B1G1 dalijimosi džiaugsmą, Go Give yra didžiausias ĮSA įvykis.

Horses for Causes Outdoor Fun Games

Labdaringos arklių lenktynės

Judrus varžybų vakaras, kurio kulminacija – supamų arkliukų lenktynės bei atkreiptas dėmesys į socialinę atsakomybę

Rags To Riches Charitable Team Building Activity

Rags to Riches

Labdaringa komandinė veikla, turinti kilnų galutinį tikslą

Toy Factory team building fun activity

Žaislų fabrikas

Komandos koncentruojasi į efektyvumą ir kūrybiškumą kur- biaujantis damos procesą, komandą bei padeda nepasiturinčių šeimų vaikam

Beatswork corporate teambuilding activity

BeatsWork

Ar jūs pasinėrėte į būgnų mušimą ir pajutote šiame renginyje sklandomą stiprų vienybės jausmą? Ką manote apie pasidalijimą šia pozityvia patirtimi su platesne bendruomene? Paprašykite vietos savanorių, kad šie suorganizuoti ir palengvintų šį renginį, pakviesdami prisidėti nusipelniusias vietines grupes. Galima įkurti subsidijuojamą „Samba“ grupę, groti vaikų palatose vietos ligoninėje ar slaugos namuose. Dovanojimo būdus, galinčius suteikti fantastiškų rezultatų iš komandos formavimo veiklos, gali apriboti tik jūsų vaizduotė!

Funk The Junk Team Bonding Activities

Daiktų orkestras

Daiktų orkestras yra specialiai pozicionuojamas taip, kad įtrauktų atliekų perdirbimą ir išradingumą į mūsų darbotvarkes. Viskas yra perdirbama. Tokia yra tikrovė. Šis produktas propaguoja  žaliąsias vertybes ir tikrai nustebins visus renginio dalyvius.

The Big Picture Team Building Corporate Events

Didysis paveikslas

Kūno repo aktyvatorių galima užtikrintai priskirti „tai yra beprotiška, bet veiksminga“ veiklų kategorijai. Jame naudojama humoro, ritmo ir bendros patirties galia išjudins ir apjungs komandą, ir ji vėl bus pasiruošusi susitelkti į jūsų konferencijos pranešimus

Flat Out F1 Corporate Outdoor Team Building Fun

Formulė 1

Tra begalės būdų šį sprendimą pritaikyti jūsų mėgstamai labdarai - prašau susisiekti su mumis.  

Making the News Team Building Reporter Fun Game

Making the News

Šis pratimas dažnai dalyvių reikalauja, kad jie numatytų ateities naujienas. Tai yra naudinga priemonė, norint išnagrinėti savo pačių deklaruojamos ĮSA principus. „Rytojaus naujienų“ numatymas dalyviams suteikia forumą diskusijoms, kad jie išsiaiškintų, kokį poveikį daro aplinkai, ir kokių veiksmų būtų galima imtis, kad būtų laikomasi savo ĮSA politikos įsipareigojimų.

Team Torque Fun Corporate Events

Pagreitis

Pagreitis idealiai tinka socialinės atsakomybės iniciatyvoms. Šis renginys buvo naudojamas renkant piniginę paramą mokykloms, ligoninėms ir nuo stichinių nelaimių nukentėjusiems žmonėms. Prieš renginį komandos gali ieškoti rėmėjų savo automobiliams, o gautas lėšas paaukoti pasirinktai labdaros organizacijai.  Kitais atvejais, komandos gali statyti pinigines sumas už vienus ar kitus automobilius, o nugalėtojai galės laimėtus pinigus paaukoti. 

fun team building activity finale

Piramidės

Problemų sprendimas, laiko ir išteklių valdymo gebėjimai yra būtini kuriant eilę figūrų ir iš jų formuojant piramidę, kuri atrodys kaip gigantiška trimatė dėlionė! Progresuojant nuo komandinės veiklos iki užduoties visai grupei Piramidžių statytojai iliustruoja kiekvieno žmogaus vertę dirbant vardan bendro tikslo. Tai bus pamoka, kuri išlaikys išbandymą laiku. 

Outdoor corporate team building activity

Proveržis

Atsižvelgiant į tai, kad „Proveržis“ yra puiki mokymosi platforma, ką manote apie tokio tipo renginį? Padovanokite „Proveržis“ renginį mokyklai, jaunimo grupei ar kokiam nors labdaros fondui - tiems, kuriems šis šviečiamojo pobūdžio renginys būtų aktualus ir naudingas. Mes taip pat prisidėsime ir suteiksime labai didelę nuolaidą. 

River Runner Indoor Fun Game

River Runner

„River Runner“ imituoja įmonės veiklą aplinkos požiūriu pažeidžiamoje aplinkoje. Žaidimo struktūros sudėtingumas leidžia šią komandos formavimo veiklą specialiai pritaikyti, kad būtų išnagrinėti tokie etiniai klausimai, kaip bendruomenės ryšiai, išsaugojimas, atsakinga praktika, išteklių valdymas, socialinis bei ekonominis turizmo poveikis trapiai ekonomikai.

Spąstai žiurkei

Jeigu komandoms pavyks viską atlikti teisingai, aktyvuosis paskutinis prietaisas ir ant žemės nukris 1 tonos svoris ir žiurkei ateis galas (na, netiesiogiai). Spąstai žiurkei  yra komandos formavimo renginys, kuriame grupės bendradarbiauja siekdamos bendro tikslo. Vietoje to, kad vadovautųsi instrukcijomis, čia komandos naudojasi savo pačių išradingumu, aiškinantis kur ir kokią detalę dėti. Tai reiškia, kad galutinis rezultatas įkūnys jų pastangas, išradingumą ir komunikaciją. Spąstai žiurkei triukas yra tai, kad komandoms reikia sugebėti nepamiršti matyti visumos, nes norint, kad viskas veiktų, kiekviena struktūra turi būti teisingai surinkta ir pastatyta teisingoje padėtyje. Galutinis rezultatas, kurio gyvenimas prasidėjo pilnoje atskirų detalių patalpoje, niekada nenuvilia grupių ir parodo tai, ką jos gali, kai imasi komandinio darbo ir panaudoja horizontalų mąstymą.

Uniting Teams with Bridging the Divide

Tiltai, ne sienos

Tiltai, ne sienos gali būti pritaikyti taip, kad kiekviena komandos statoma tilto sekcija būtų pristatoma kaip logiška platforma išdėstyti šalutines tvaraus vystymosi žinutes. Vardan galutinio tikslo komandos turi dalintis ištekliais, mažinti nereikalingų kelionių kiekį, kontroliuoti biudžetus ir, kada tik įmanoma, naudoti perdirbtas medžiagas. Taip kuriamas sąmoningas suvokimas apie bet kurio projekto poveikį aplinkai ir įvairių suinteresuotų šalių lūkesčiams.